เปิดเวบเมื่อ 13/04/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 23/02/2564
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 2836
3409901123306 Mobile รถเข็น

บทความ
การตั้งเวลานาฬิกาที่มีเข็ม GMT (อ่าน 60674/ตอบ 0)

การตั้งเวลานาฬิกาที่เป็นระบบ GMT

 ลักษณะของนาฬิกา ระบบ GMT จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในการตั้งเวลาครับ ไม่ว่าจะเป็น SEIKO หรือ ROLEX หรือยี่ห้ออื่นๆ

 

1.การตั้งเวลาเข็มสั้นเข็มยาว จะใช้วิธีดึงเม็ดมะยมมาที่ ตำแหน่งคลิ๊กที่ 2 แล้วตั้งเวลาที่ต้องการครับ

2.การตั้งวันที่ จะใช้วิธีดึงเม็ดมะยมมาที่ ตำแหน่ง คลิ๊กที่ 2 เช่นกัน อาศัยหมุนเข็มสั้น 2 รอบ (24 ชม.) วันที่จึงจะเปลี่ยน 1 วันครับ

3.การตั้งเข็ม GMT ก่อนตั้งควรดึงเม็ดมะยมมาที่ตำแหน่งที่ 2 ก่อน แล้วตั้งเข็ม GMT กับนาที ชี้ไปที่ ตำแหน่ง 12 น. จากนั้นเก็บเม็ดมะยมมาที่ตำแหน่งปกติ

   ประโยชน์ของเข็ม GMT มี 2 แบบ คือ

   1. เป็นเข็มแสดงเวลาแบบ 24 ชม. จะใช้วิธี ดึงเม็ดมะยมมาที่ ตำแหน่ง คลิ๊กที่ 1 แล้วหมุนเข็มสั้น(เข็มชั่วโมง) ให้ตรงกับเข็ม GMT ที่ตำแหน่ง 12 น.

   2. เป็นเข็ม Dual time จะใช้วิธี ดึงเม็ดมะยมมาที่ ตำแหน่ง คลิ๊กที่ 1 แล้วหมุนเข็มสั้น (เข็มชั่วโมง) ให้ช้าหรือเร็วกว่า เข็ม GMT ตาม เวลาต่างประเทศนั้นๆ เช่น

ตั้งเข็ม GMT เป็นเข็มแสดงเวลาที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเวลาจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชม. ดังนั้นจะต้องตั้งเข็มชั่วโมง ให้เร็วกว่าเข็ม GMT 6 ชม.ครับ

   หมายเหตุ หลังตั้งเข็ม GMT แล้วต้องกลับมาตั้งเวลาปัจจุบันใหม่อีกครั้งครับ ตามข้อ 1 และ 2