เปิดเวบเมื่อ 13/04/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 23/02/2564
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 2836
3409901123306 Mobile รถเข็น

บทความ
การตั้งเข็ม indicator(เข็มจับเวลา) ของนาฬิการะบบโครโนกราฟ (อ่าน 30816/ตอบ 0)
มีบ่อยครั้งที่นาฬิการะบบควอทซ์โครโนกราฟ ปลุกได้ เครื่อง 7T62 เข็มจับเวลา (indicator hand) ออกอาการชี้ไม่ตรงตำแหน่ง 12 น. เมื่อกดปุ่ม reset แล้ว แต่มีวิธี วิีธีปรับได้นะครับ โดยมีวิธีการดังนี้
1.ดึงเม็ดมะยมไปที่ำตำแหน่งจังหวะที่สอง (ตำแหน่งตั้้งเข็มชั่วโมงนาที) 
2.กดปุ่มขวาบนแช่ เข็มจับเวลาในหน่วยนาที ที่ำตำแหน่ง 12 น.จะหมุน 1 รอบ หากต้องการตั้งค่าเข็มชุดนี้ ให้กดปุ่ม ขวาล่างเพื่อตั้งค่าให้เข็มนี้ชี้ไปที่ 12 น. หากตรงแล้วทำขั้นตอนต่อไป
3.กดปุ่มขวาบนแช่อีกครั้ง คราวนี้เข็ม indicater (ตรงตรงกลางนาฬิกา) จะหมุน 1 รอบ หากต้องการตั้งค่าเข็มชุดนี้ ให้กดปุ่ม ขวาล่างเพื่อตั้งค่าให้เข็มนี้ชี้ไปที่ 12 น. หากตรงแล้วทำขั้นตอนต่อไป
4.กดปุ่มขวาบนแช่อีกครั้ง คราวนี้เข็มชุดปลุกที่ตำแหน่ง 12 น.จะหมุน 1 รอบ หากต้องการตั้งค่าเข็มชุดนี้ให้กดปุ่ม ขวาล่างเพื่อตั้งค่า ว่าจะให้เข็มชุดนี้แสดงเวลาต่างประเทศ ของ time zone ไหนตั้งได้เลยครับ
5.หากตั้งครบแล้วกดเม็ดมะยมกลับคืน นาฬิกาก็จะเดินปกติ เข็มจับเวลาก็จะตรงเวลารีเซต ใช้งานได้ต่อไปครับ 

นาฬิการะบบควอทซ์ โครโนกราฟ รุ่นอื่นๆ ก็ใช้วิธีการในแนวเดียวกันนี้ครับ ลองนำไปใช้ได้ครับ